Efter beslutning om lukning: Fokus på tryg overgang for børn, forældre og medarbejdere

Foto: Skive Kommune.
dato

Byrådet i Skive Kommune har godkendt lukningen af VSD-Birkely, en beslutning der vil påvirke mange børn, forældre og medarbejdere.

Skole- og dagtilbudschef, Michael Schrader, understreger vigtigheden af en tryg overgang for alle involverede. Birkely lukker officielt den 1. december 2023, hvorefter børn og medarbejdere skal overflyttes til en ny institution.

Forældre vil snart modtage et brev i deres e-boks med vejledning til overflytning af deres børn til en ny daginstitution. Børnene vil primært blive tilbudt en plads i en af Vestsalling Skole- og Dagtilbuds afdelinger.

Fastansatte medarbejdere forbliver ansat i VSD, og arbejdet med at omplacere dem er i gang. Helle Brink, leder af VSD, forsikrer at de vil tage godt imod børnene i deres nye institution for at sikre en gnidningsfri overgang.


https://skive.dk/nyheder/kufa-skole-og-dagtilbud/fokus-paa-tryg-overgang-for-boern-foraeldre-og-medarbejdere/
Kilde: Skive Kommune