Fra 20 til 8 valgsteder i Skive Kommune: Tjek om du skal stemme et nyt sted

Foto: Skive Kommune.
dato

Til det kommende Europa-Parlamentsvalg den 9. juni har Skive Kommune besluttet at reducere antallet af valgsteder fra 20 til 8.

Denne beslutning er truffet af et enigt byråd og en enig valgbestyrelse og er primært motiveret af udfordringerne med at finde tilstrækkeligt mange frivillige valgtilforordnede. Ved at reducere antallet af valgsteder kan kommunen mindske behovet for frivillige fra 116 til 64, hvilket stadig har vist sig at være en udfordring.

En anden væsentlig faktor i beslutningen er den stigende tendens til brevstemning blandt vælgerne. Skive Kommune har gjort det nemt for borgerne at brevstemme, blandt andet ved hjælp af Bogbussen, som besøger mange byer i kommunen og dermed gør det lettere for vælgerne at afgive deres stemme.

Historisk set har Skive haft flere valgsteder end mange af de omkringliggende kommuner. For eksempel har Viborg Kommune med næsten dobbelt så mange indbyggere som Skive kun 16 valgsteder, mens Thisted Kommune med et lignende indbyggertal har 15 valgsteder.


https://skive.dk/nyheder/stabe-byraadssek-og-indkoeb/eu-valg-fra-20-til-8-valgsteder/
Kilde: Skive Kommune