Furfærgen: Enighed om at genskabe det gode arbejdsmiljø

Foto: Skive Kommune.

Skive Kommune har indkaldt medarbejdere fra Furfærgen til et dialogmøde for at løse udfordringer med vagtplanlægningen.

Mødet, der også inkluderede repræsentanter fra FOA, havde til formål at finde løsninger, der sikrer en stabil færgedrift.

Der blev ikke truffet endelige aftaler, men der var enighed om at fortsætte dialogen og genskabe et godt arbejdsmiljø.

Kommunen har haft problemer med at få vagtplanerne til at hænge sammen, hvilket resulterede i en færgeaflysning for to uger siden.

Christian Axelsen, chef for Drift & Anlæg i Skive Kommune, understregede vigtigheden af medarbejdernes trivsel og behovet for at finde løsninger både på kort og lang sigt. Han nævnte også en stigning i udgifterne over de seneste år.

Skive Kommune har inviteret FOA til et nyt møde i næste uge for at diskutere den fremadrettede proces.


https://skive.dk/nyheder/stabe-hr-og-kommunikation/furfaergen-enighed-om-at-genskabe-det-gode-arbejdsmiljoe/
Kilde: Skive Kommune