Hjerteklyngen får 6 mio. kr. til helhedsplan

Foto: Skive Kommune.
dato

Hjerteklyngen, en landsbyklynge bestående af Højslev St., Nr. Søby og Dommerby, har fået tildelt 6 mio. kr. af Byrådet til udarbejdelse af en 10-årig helhedsplan.

Planen, der skal udvikles i samarbejde med borgerne, vil fokusere på udviklingstiltag i området. Hjerteklyngen blev valgt på grund af dens positive befolkningsudvikling, bosætningspotentiale og borgerinitiativ.

Flere store projekter, herunder Hjerteparken, er allerede undervejs. Klyngen har et stærkt fokus på borgernes trivsel, med planer om at styrke rammerne for børne-, ældre- og familieliv, primært gennem udeliv og fællesskab.

Målet er at tiltrække nye tilflyttere fra hele landet. Arbejdet med planen forventes at starte i efteråret 2024 med borgerinddragelse gennem "Fremtidsbutik"-konceptet.


https://skive.dk/nyheder/temu-erhverv-udvikling/hjerteklyngen-faar-6-mio-kr-til-helhedsplan/
Kilde: Skive Kommune