Rottefængerne kommer rundt til tilsynspligtige ejendomme

Foto: Skive Kommune.
dato

Kommunen har annonceret, at de vil gennemføre årlige rotteinspektioner på tilsynspligtige ejendomme fra oktober 2023 til februar 2024.

Dette er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

De ejendomme, der er underlagt tilsyn, omfatter erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, samt steder, hvor der opbevares foderstoffer til dyr eller planteprodukter, der senere bruges til produktion af fødevarer til mennesker.

Kommunens rottebekæmpere vil besøge disse ejendomme for at sikre, at de er fri for rotter. Dette er en vigtig del af kommunens indsats for at beskytte folkesundheden og sikre, at fødevareproduktionen ikke bliver påvirket af skadedyr.


https://skive.dk/nyheder/temu-byg-miljoe/rottefaengerne-kommer-rundt-til-tilsynspligtige-ejendomme/
Kilde: Skive Kommune