Fælles indsats for større optag på læreruddannelsen i Skive

Foto: Skive Kommune.
dato

Skive, Morsø, Thisted og Viborg kommuner har sammen med Danmarks Lærerforening og VIA University College i Skive dannet en arbejdsgruppe for at øge optaget på læreruddannelsen i Skive.

Gruppen vil fokusere på tre indsatsområder: bedre praktikaftaler, bedre modtagelse af unge vikarer og et tættere samarbejde for at fremme uddannelsesmulighederne i Skive.

Borgmester Peder Christian Kirkegaard understreger vigtigheden af at styrke læreruddannelsen, da der kan blive mangel på lærere i fremtiden.

Skive Kommune har allerede iværksat initiativer for at tiltrække flere studerende, herunder etablering af to nye linjer på læreruddannelsen.

Arbejdsgruppens næste møde er planlagt til begyndelsen af 2024.


https://skive.dk/nyheder/stabe-hr-og-kommunikation/faelles-indsats-for-stoerre-optag-paa-laereruddannelsen-i-skive/
Kilde: Skive Kommune