Gratis uddannelse klæder idrætsforeninger på til succes med fremtidens frivillige

dato

Danskerne vil gerne være frivillige, hvis de kan få lov at engagere sig i afgrænsede opgaver og i kortere perioder, viser en ny undersøgelse. Derfor er det vigtigt, at idrætsforeningerne tilpasser sig, hvis de skal få succes med frivillighed i fremtiden.

Mange idrætsforeninger oplever stigende udfordringer med at finde frivillige. Men alligevel er der håb. En undersøgelse af DGI og DIF viser nemlig, at mange danskere gerne vil være frivillige, men at de ikke nødvendigvis vil være frivillige på samme måder som for 10 år siden.

Undersøgelsen viser, at cirka 13 procent af danskerne svarende til knap 650.000 er frivillige inden for idrætten i dag. Dertil kommer, at yderligere 11 procent af de ikke-frivillige er interesseret i at blive det specifikt på idrætsområdet.

Det interessante ved denne gruppe er, at over halvdelen helst vil være såkaldte lejlighedsvise frivillige, og at de selv kan bestemme, hvilke og hvor mange opgaver de siger ja til. Det stiller nye krav til idrætsforeningernes organisering og ledelse og måden, de rekrutterer nye frivillige på.

Tilbyder foreninger gratis uddannelse

Organisering, ledelse og rekruttering er nogle af de temaer, som foreningerne bliver klædt på til at arbejde med på DGI Midtjyllands frivillighedsuddannelse.

Derfor har Bevæg dig for livet Skive, Skive Idrætssamvirke (SIS) og DGI Midtjylland nu sammen gjort det muligt for lokale foreninger at tilmelde sig gratis, fortæller projektleder for Bevæg dig for livet Skive, Camilla Bakbøl.

”Vi vil understøtte frivilligheden i foreningslivet og være løftestang på at gøre den frivillige opgave mere attraktiv. Det er en kontinuerlig opgave i foreningerne at pleje og rekruttere frivillige, og nu er der en fantastisk mulighed for at sætte frivilligheden mere i system,” siger hun og tilføjer:

”Jeg håber også, at foreningerne oplever, at vi gerne vil rykke tættere på dem og derfor har flyttet hele uddannelsen til Skive Kommune. Vi ønsker at afholde modulerne helt ude ved foreningerne, så vi kommer helt tæt på deres virkelighed.”

Vigtigt at gøre en forskel lokalt

Blandt de potentielle nye frivillige er den vigtigste motivation muligheden for at gøre noget på områder, som de interesserer sig for. Over halvdelen svarer, at det er vigtigt at gøre en forskel for lokalsamfundet. Her er idrætsforeningerne attraktive, fordi de netop gør en forskel lokalt.

”De fleste vil gerne have tilbud omkring sig for at være med i et fællesskab eller dyrke et interesseområde, men i de mindre byer er der færre fritidstilbud end i de større byer. Er tilbuddene der ikke, ses en tendens til at flytte mod de større byer, hvor tilbuddene findes. Fortsættes denne tendens, uddør lokalområdet langsomt,” forklarer Kim Kock, formand for SIS.

”Omvendt tiltrækker et lokalområde med mange frivillige nye tilflyttere - både fordi der er gode fritidstilbud, men også for at være en del af lokalområdet, hvor de frivillige er med til at skabe liv, aktiviteter og et særligt socialt sammenhold.”

Ser positivt på frivillighed

I det hele taget ser danskerne positivt på foreningsliv og frivillighed. Hele 87 procent mener, at foreningslivet er vigtigt for lokalsamfundet, og 86 procent har et positivt syn på frivillighed. Og det er med god grund, mener Kim Kock.

”De frivillige får foreningslivet til at trives og sikrer foreningens eksistens. Frivillighed er en unik måde at give alle muligheden for at dyrke idræt, kultur og andre interesseområder,” siger han.

Han glæder sig over, at foreningerne nu kan blive klædt på med gode redskaber, idéer og netværk til at lykkes med frivilligheden i fremtiden.

”Uddannelsen giver inspiration til, hvordan man også kan arbejde med frivillighed og skaber motivation til fortsat at udvikle foreningen. Samtidig får man et styrket netværk til andre lokale idrætsledere, som også arbejder med frivillighed.”

Frivillighedsuddannelsen består af fem moduler, der blandt andet handler om, hvordan foreningerne rekrutterer nye frivillige og motiverer og anerkender de eksisterende frivillige.

Foreninger i Skive Kommune kan lige nu tilmelde sig uddannelsen gratis. Uddannelsen starter 29. april, og der er tilmeldingsfrist 15. april.

Læs mere om frivillighedsuddannelsen: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midtjylland/det-kan-vi-hjaelpe-din-forening-med/frivillighedsuddannelsen 

Kilde: Skive Idrætssamvirke
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.