Invitation til dialogaftener

Foto: Skive Kommune.
dato

Skive Kommunes Socialafdeling inviterer pårørende, Tværgående pårørenderåd og Handicaprådet til dialogaftener om fremtidens bygninger for borgere med udviklingshandicap og autisme.

Målet er at tilpasse kapaciteten til de kommende års udvikling og få pårørendes perspektiver på skabelsen af gode bygningsmæssige rammer for botilbud, bofællesskaber og botræning.

Socialchef Heidi Becker-Rasmussen ser frem til en dialog om muligheder og perspektiver. De indkomne input vil indgå i oplægget til ”Fase 2: Kapacitet i Socialafdelingen” for budget 2025.

Dialogaftenerne finder sted den 22. og 25. april 2024 kl. 16-18.30 i kantinen på Skovly, Violvej 2A, 7800 Skive. Tilmelding er ikke nødvendig.


https://skive.dk/nyheder/sas-social/invitation-til-dialogaftener/
Kilde: Skive Kommune