Skive-borgmester tager kampen for bedre energi-kompensationer op

Foto: Skive Kommune.
dato

Skive Kommunes borgmester, Peder Christian Kirkegaard, har sendt et brev til flere ministre, hvor han efterlyser bedre kompensation til naboer, lokalsamfund og kommuner i forbindelse med regeringens planer om 32 nye energiparker.

Skive er udpeget til at få tre af disse parker. Borgmesteren er grundlæggende positiv over for planerne, men mener, at der skal sikres bred opbakning til den grønne omstilling.

Han udtrykker tvivl om, hvorvidt den lovede kompensation til de berørte naboer er tilstrækkelig, og efterlyser en retfærdig model for kompensation.

Derudover opfordrer han til, at der indføres en pligt til lokalt medejerskab af de nye vedvarende energianlæg, og at midlerne til Den grønne Pulje øges.

Borgmesteren understreger også vigtigheden af, at kommunerne fortsat har kompetencen til at træffe beslutning om etablering af nye vedvarende energianlæg.


https://skive.dk/nyheder/stabe-hr-og-kommunikation/skive-borgmester-tager-kampen-for-bedre-energi-kompensationer-op/
Kilde: Skive Kommune