Sønder Thise Bæk - vi gør en ekstra indsats

Foto: Skive Kommune.

Skive Kommune har intensiveret indsatsen for at forbedre vilkårene for fisk i Sønder Thise Bæk.

Trods et restaureringsprojekt i 2021, der fritlagde 500 meter af bækken, er der stadig for få fisk. Derfor har kommunen i september udskiftet to rørunderføringer, udvidet et sandfang, udlagt dødt ved og 18 gydebanker med skjulesten.

Disse tiltag skal forbedre forholdene for vandrefisk som havørred og lampret, og øge chancerne for gydeaktivitet. Projektet er udført i samarbejde med de berørte lodsejere, der har udvist stor positivitet.

Resultaterne af indsatsen kan ses i form af nye rørunderføringer, gydebanker og forbedrede gydeforhold i tilløbet til bækken.


https://skive.dk/nyheder/temu-byg-miljoe/soender-thise-baek-vi-goer-en-ekstra-indsats/
Kilde: Skive Kommune